BASISGEGEVENS Projectnaam Provincie Gemeente Plaats Toponiem Gemeente code Kaartblad X - coördinaat Y - coördinaat Kadaster-nr CMA/AMK-status CAA-nr. CMA-nr. ARCHIS-monument-nr ARCHIS-waarnemings-nr CIS-code Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied Huidig grondgebruik PERIODE(N) COMPLEXTYPE(N Romeinse tijd middeleeuwen Roomburg 2008 Zuid-Holland Leiden Leiden Roomburg 08RMB 30F 95.312, 95.328, 95.347, 95.325 462.804, 462.808, 462.755, 462.742 6114 Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd 30F-79Z 30F-1 45576 29738 (onderzoeksmeldingsnummer) ca. 4000 Braakliggend terrein met verruigde begroeiing o vroege prehistorie (paleo/meso/neo) o late prehistorie (brons/ijzer) NKD (vroeg/laat/NT) 15e en 16e eeuws kloostercomplex 16

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 18