PROGRAMMA VAN EISEN Bijlage I Programma van Eisen LOCATIE Leiden, Roomburg PROJECT Roomburg 2008 (08RMB) PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES o Inventariserend veldonderzoek (IVO) booronderzoekproefsleuven o Opgraven Archeologische Begeleiding bij beperkte verstoring (ABbv) OPSTELLER Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf Auteurs Projectleider (senior archeoloog) drs. E.K. Mietes Hazenberg Archeologie Middelstegracht 89r 2312 TT Leiden 071-5126216/06-51101455 e.mietes@hazenbergarcheologie.nl 07-07- 2008 Mede-opsteller(s) mw. drs. C.R. Brandenburgh, Gemeente Leiden, Afdeling Backoffice, Unit Monumenten Archeologie 071 -5167959 06-52504836 c.brandenburgh@leiden.nl 07-07- 2008 OPDRACHTGEVER Gemeente Leiden, Ingenieursbureau Contactpersoon: dhr. J.Vermeulen 071-5165922 j.vermeulen@leiden.nl datum paraaf BEVOEGD GEZAG Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf Rijk Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) Contactpersoon: dhr. G. Mauro Postbus 1600 3800 BP Amersfoort 033 - 421 74 21 g.mauro@racm.nl UITVOEREND BEDRIJF INSTELLING Naam Gemeente Leiden, Afdeling Backoffice, Unit Monumenten Archeologie Contactpersoon mw. drs. C.R. Brandenburgh Telefoon e-mail 071-5167959 06-52504836; c.brandenburqh@leiden.nl DATUM ONDERZOEK o Start 8 juli 2008 o Duur 2-3 werkdagen 15

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 17