4. Conclusies en samenvatting Op 8 juli 2008 is door de Unit Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Leiden een archeologische begeleiding verricht op een perceel ten oosten van het Claudiuspad in Roomburg. Een terrein van 20 x 30 meter is gefreesd en ge√ęgaliseerd tot een diepte van maximaal 10 cm onder het maaiveld. De verstoring heeft alleen de bouwvoor aangetast. Het verzamelde vondstmateriaal bestond uit gedraaid aardewerk, glas, keramiek, metaal en natuursteen. Een deel van het aardewerk was afkomstig uit de Romeinse tijd, het overige materiaal uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. 13

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 15