3.2.3 Keramiek Er zijn 127 stuks keramiek aangetroffen met een totaalgewicht van 1.155 gram. 6 Fragmenten zijn delen van Goudse kleipijpen, 6 andere fragmenten zijn van recent datum, zoals fragmenten van een witgeglazuurde tegel. De overige 113 fragmenten bestaan voor het leeuwendeel uit baksteenfragmenten. 3.2.4 Metaal Er zijn 24 metalen vondsten aangetroffen met een totaalgewicht van 264 gram. Het betreft recent materiaal. 3.2.5 Natuursteen Er zijn 20 stuks natuursteen verzameld met een totaalgewicht van 172 gram, waaronder twee fragmenten leisteen. 3.2.6 Overig Er zijn 5 metaalslakken aangetroffen met een totaalgewicht van 186 gram. 4 fragmenten recent materiaal met een totaalgewicht van 15 gram konden niet gedetermineerd worden. 12

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 14