2.2 Doelstellingen Het doel van de archeologische begeleiding is om binnen de grenzen van de verstoring tijdens de grondwerkzaamheden waargenomen vondsten te documenteren en te bergen. Een essentiële meerwaarde van de archeologische begeleiding is dat tijdens de uitvoering archeologisch toezicht wordt gehouden op een juiste uitvoering van civiele werkzaamheden conform de vergunningvoorwaarden. Mogelijke schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden wordt hierdoor voorkomen. 2.3 Methoden van onderzoek De verstoring vindt plaats op de locatie van het aan te leggen speelveld en heeft een afmeting van 20 x 30 meter. Dit terrein is verdeeld in vakken van 5x5 meter, waarbinnen eventueel vondstmateriaal is verzameld. Het terrein is vervolgens in raaien vlakdekkend afgelopen met een metaaldetector en vlakdekkend afgelopen en visueel geïnspecteerd, waarbij in beide gevallen vlakvondsten per 5x5 metervak zijn verzameld. De grond ter plaatse van het speelveld is verdiept tot maximaal 10 cm onder het maaiveld. De handelwijze bij de archeologische begeleiding is gefotografeerd. Het onderzoek is in eigen beheer van de Gemeente Leiden uitgevoerd. Het opgravingsteam bestond uit drs. E.K. Mietes (projectleider, Hazenberg Archeologie Leiden bv), C. van Hees (veldtechnicus), de vrijwilligers B. van der Laan, C. van Velzen en L. de Bree en metaaldetectorvrijwilliger M. Knegt. 10

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 12