2. Onderzoekskader, doelstellingen en methoden van onderzoek 2.1 Verwachtingen t.a.v. inhoudelijke en fysieke kwaliteiten van de vindplaats 2.1.1 Verwachtingen t.a. v. de aard en datering van de archeologische resten Binnen het plangebied heeft de bouwvoor een dikte van 30-50 cm. Gezien de beperkte mate van verstoring (ca. 10 cm vanaf maaiveld) wordt het onderliggende niveau van de vondstlaag, sporen en structuren niet aangetast. In de bouwvoor kan zich vondstmateriaal bevinden met een ouderdom vanaf de Romeinse tijd tot en met de Nieuwe Tijd. Verwacht worden: aardewerk, bouwmateriaal, metaalvondsten, natuursteen, kleipijp, houtskool, verbrand organisch materiaal, botmateriaal. 2.1.2 Verwachtingen t.a. v. de conservering van sporen en vondsten De gaafheid en conservering van sporen en vondsten is mede gezien de grootte van het monumentterrein wisselend. Inventariserend onderzoek op het monument heeft aangetoond dat de bouwvoor sterk in dikte verschilt en dat plaatselijk verschillen aanwezig kunnen zijn in de gaafheid van de sporen en de vondsten.'3 Echter, gezien de beperkte mate van verstoring (ca. 10 cm vanaf maaiveld) zal het onderliggende niveau van de vondstlaag, sporen en structuren niet worden aangetast. 13 Polak e.a. 2004. 9

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2008 | | pagina 11