2. Het aardewerkspectrum 22 2.1 Handgevormd aardewerk 23 2.2 Terra sigillata 24 2.3 Ruwwandig aardewerk 27 2.4 Gladwandig aardewerk 27 2.5 Geverfde waar 28 2.6 Dikwandig aardewerk 29 2.7 Belgische waar 30 2.8 Waaslands aardewerk 30 2.9 Holdeurns aardewerk 30 3. Resultaten 31 3.1 Vergelijkingen tussen aardewerktypen 31 3.2 Vergelijking functies 32 3.3. Algemene datering vindplaats 33 3.4 Vergelijking van het aardewerkspectrum in de drie zones 33 4. Samenvatting en dankwoord 35 Literatuur 35 Bijlagen: I. Afkortingen literatuur 39 Romeins glas van de opgraving Roomburg 2004 fase 1 T. Vanderhoeven 1. Inleiding 41 1.1. Datering 41 1.2. Het glas 41 1.3. Romeins glas in de vicus 41 2. Vormen 42 3. Catalogus 43 Literatuur 44 4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 6