Colofon Bodemonderzoek in Leiden 19 Archeologisch Onderzoek op het Hettingaterrein in Roomburg, Roomburg 2004 fase 1 Datum: Bijdragen van: Redactie: Eindredactie: juli 2007 drs. C.R. Brandenburgh drs. K.M. van Domburg drs. F.W. Schnitger T. Vanderhoeven drs. C.R. Brandenburgh M. Sistermans Ontwerp: Lay-out: Foto's en tekeningen: Stadsdrukkerij Gemeente Leiden Graficon grafische producties, Leiderdorp Gemeente Leiden, tenzij anders vermeld tSBN-10: 90-74240-10-0 ISBN-13: 978-90-74240-10-9 Opdrachtgever: NUON Warmte Projectleider: drs. C.R. Brandenburgh Projectmedewerkers: B.M. Gumbert, C. van Hees Gemeente Leiden Dienst Bouwen en Wonen Bureau Monumentenzorg en Archeologie Postbus 9100 2300 PC Leiden Juli 2007

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 55