bijzonderheden aantal verbranding 1 haksporen 29i haksporen snij sporen 5: haksporen vraat 1! vraat 6| Tabel 2: Botfragmenten met bijzondere sporen 3 Soorten Het materiaal wordt gedomineerd door huis- en gebruiksdieren. Fragmenten rund zijn het meest aangetroffen, gevolgd door schaap/geit, paard en varken. Slechts circa 4% van het materiaal kan aan andere soorten worden toegeschreven. Het tot op soort gedetermineerde materiaal is afkomstig van minimaal 2 vogelsoorten, 4 verschillende zoogdieren en een vissoort (tabel 3). Van het niet tot op soort gedetermineerde materiaal is het grootste deel afkomstig van grote zoogdieren (tabel 4). In aantallen kon circa eenderde van het materiaal niet verder dan klasse en eventueel een relatieve grootte worden gedetermineerd. In gewicht maakt het niet nader te determineren materiaal maar 6% van het materiaal uit (voornamelijk kleinere rib- en wervelfragmenten). Het materiaal is handverzameld en het is aannemelijk dat de resten van kleinere dieren (en kleinere skeletdelen) zijn ondervertegenwoordigd. soort totaal aantal totaal gewicht aanta!% gewicht% Bos taurus 172 7599.9 74.5 84.6 Ovis/Capra 34 255.8 14.7 2.8 Equus caballus 9 989.3 3.9 11; Sus domesticus 7 111.2 3.0 1.2 Anser sp. 6 18.3 2.6 0.2 Gavia stellata 1 1.6: 0.4 0 Canis familiaris 1 10.91 0.4 0.11 Anguila anguila 1 0.4 0.4 0 totaal 231 8987.4 100 100 Tabel 3. Totalen tot op soort gedetermineerde botmateriaal. soort totaal aantal totaal gewicht aanta!% gewicht% large mammal 73 544.5 78.0 89.3 medium mammal 16 54.1 17.6 8.9 medium aves 2 10.9 4.4 1.8 totaal 91 609.5 100 100 Tabel 4. Totalen niet tot op soort gedetermineerde botmateriaal. 3.1 Rund (Bos taurus) Meer dan driekwart van het tot op soort gedetermineerde materiaal (zowel in aantal als in gewicht) kan worden toegeschreven aan runderen (765 in aantalen en 84% in gewicht). Het berekende minimale aantal individuen (MNI) dat aan de botassemblage ten grondslag moet hebben gelegen is 10. Het werkelijke aantal zal veel hoger liggen. element groep totaal aantal totaal gewicht gr aantal gewicht gem gewicht cranium 78 3363.4 45.3 44.3 43.1 vertebra, costae 41 1585.3 23.8 20.9 38.7 scapula, pelvis 10 908.7 5.8 12 90.9 femur, humerus 1 33.1 0.6 0.4 33.1 radius, ulna, tibia, fibula 8 591.3 4.7 7.8 73.9; carpalia, tarsalia 7 129.7 4.1 1.7 18.5 meta podia 16 749.2 9.3 9.9 46.8 phalanges 11 239.2 6.4 3.1 21.71 totaal 172 7599.9 100 100 44.2 Tabel 5. Rund: verdeling van de vondsten over het skelet. 46

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 48