Pferdenhirt, B., 1976: Die Keramik des Kastells Holzhausen, Berlin (Limesforschungen 16). Polak, M., 2000: South Gaulisch Terra Sigillata with potters' stamps from VechtenNijmegen (Rei Cretariae Ramanae Fautorum Acta Supplementum 9). Polak. M., J. van Doesburg en P.A.M.M. van Kempen 2004: Op zoek naar het castellum Matilo en het St. Margarethaklooster te Leiden-Roomburg: Het archeologische onderzoek in 1999-2000, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 109) Rieken, H., 1948: Die Bilderschüsseln der Römischen Töpfer /on Rheinzabern, Bonn, (Materialien zur römisch-germanischen Keramik 7). Rieken, H. C.H. Fischer 1963: Die Bilderschüsseln der römische Töpfer von Rheinzabern. Textband mit Typenbildern zu Katalog VI der Ausgrabungen von Wilhelm Ludowici in Rheinzabern 1901-1914, Bonn (Materialien zur römisch-germaibischen Keramik 14). Ritterling, E., 1913: Das frührömische Lager bei Hofheim im Taunus, Wiesbaden, (Annalen des Vereins für Nassausche Altertumskunde und Geschichtsforschung 40). Stuart, P., 1962: Gewoon aardewerk uit de Romeinse legerplaats en de omliggende grafvelden, Nijmegen (Beschrijving van de verzamelingen in het Rijksmuseum G.M. Kam te Nijmegen VI). Stuart, P., 1977: Een Romeins grafveld uit de eerste eeuw te Nijmegen. Onversierde terra sigillata en gewoon aardewerk, Nijmegen (Beschrijving van de verzamelingen in het Rijksmuseum G.M. Kam te Nijmegen VIII). Unverzagt, W., 1916: Die Keramik des Kastells Alzey. Materialen zur römisch-germanischen Keramik II, Frankfurt am Main. Vanderhoeven, A., 1985: Syllabus Terra Sigillata, Tongeren Amsterdam. Vanvinckenroye, W., 1967: Het Gallo-Romeins aardewerk van Tongeren, Tongeren (Publicaties van het Gallo-Romeins Museum te tongeren. Reeks onder de auspiciën der bestendige deputatie van Limburg 7). Voogd, J. de, 2004: Het Romeinse aardewerk van Leiden Roomburg 2003, (03RMB ongepubliceerd rapport Gemeente Leiden). Werff, van der, J.H., H. Thoen, R.M. van Dierendonck 1997: Scheldevallei-amforen, Westerheem 46, 2-12. Wiepking, C., 2001Aardewerk, in: M.M. Sier C.W. Koot (red.), Archeologie in de Betuweroute. Kesteren-De-Woerd: bewoningssporen uit de Ijzertijd en de Romeinse tijd, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 82), 113-170. 38

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 40