Afb. 5. 04RMBV100007 volgnr. 12. Stempel MARTIALFE op bord. Afb. 6. 04RMBV100011 volgnr. 1 metstempel MEDDI. Afb. 7. 04RMBV110013 volgnr. 7. Stempel VITAL. Overige terra sigillata met graffito In vier gevallen is graffito op een terra sigillata fragment aangetroffen. Objecten werden met letters of symbolen bekrast om de eigendom aan te geven. Aan graffito is geen datering toe te kennen. 104RMBV000002 volgnr. 7 (afb. 8). Graffito XVÏÏ ..NT 2. 04RMBV030008 volgnr. 4. Graffito aa 3. 04RMBV100013 volgnr. 8 (Afb. 9). Graffito XOM 4. 04RMBV030008 volgnr. 5 (Afb. 10). Graffito TA Afb.8. 04RMBV000002 volgnr. 7. Bord met graffito Afb. 9. 04RMBVI00013 volgnr. 8. Kom met graffito Afb. 10. 04RMBV030008 volgnr. 5. Kom met graffito. 26

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 28