2. 04RMBV010010 volgnr. 25 (afb. 3). Een randfragment van een schaal, Dragendorff 37. Decoratie: Op grond van de figuren toe te wijzen aan Oswald nr. 1095. Bestiarii, toe te schrijven aan een pottenbakker afkomstig uit Trier (Oost-Gallië). Datering: 150-161. 3. 04RMBV020010 volgnr. 1 (afb. 4). Drie wandfragmenten, behorend tot één schaal Dragendorff 37. Decoratie: Oswald nr. 325. Toe te schrijven aan een pottenbakker afkomstig uit Lezoux (Midden-Gallië). Datering: 117- 138. Afb. 2. versierde terra sigillata, 04RMBV020004 volgnr. 1. Afb. 3. 04RMBV010010 volgnr. 25. Afb. 4: 04RMBV020010 volgnr. 1. Stempels Drie stempels konden worden gelezen en aan een pottenbakker worden toegeschreven. Vier andere stempels waren ofwel verweerd, ofwel niet compleet. 1. 04RMBV100007 volgnr. 12 (afb. 5). Twee bodemfragmenten van een bord Dragendorff 31 bevatten een stempel: MARTIALFE, wat betekent: Martialis fecit (Martialis heeft het gemaakt). De periode waarin deze pottenbakker heeft geproduceerd is 100-130. De productieplaats is Chémery-Faulquemont. 2. 04RMBV100011 volgnr. 1 afb. 6). Een archeologisch compleet bord Dragendorff 18/31 met een stempel MEDDI (alliteratie ME), wat betekent: van Meddicus. Deze pottenbakker heeft van 100 tot 130 geproduceerd in de plaatsen Chémery-Faulquemont en Trier. 3. 04RMBV110013 volgnr. 1 (afb. 7). De bodem van een kom met de stempel VITAL. Deze stempel is afkomstig van Vitalis. De datering van dit object is laat tweede eeuw - begin derde eeuw. Vitalis heeft in Trier geproduceerd. 25

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 27