Tabel 2. Waarderingstabel voor het Hettlnga-terreln. Waarden Beleving Criteria Schoonheid Herinneringswaarde Gaafheid Conservering Zeldzaamheid Informatiewaarde Ensemblewaarde Representativiteit Scores nvt nvt Fysieke kwaliteit 3 2 3 3 3 3 Inhoudelijke kwaliteit 4.3 Selectieadvies Op basis van de fysieke en inhoudelijke kwaliteiten zijn de overblijfselen op het Hettinga- terrein behoudenswaardig te noemen. Alhoewel op het aangrenzende terrein, het rijksmonument, zowel delen van de vicus als delen van het kanaal van Corbulo al een wettelijk beschermde status hebben, wordt op basis van bovenstaande waardering geadviseerd ook het Hettingaterrein in situ te behouden. Behoud in situ van het Hettingaterrein leidt ertoe dat alle aspecten van het castellum en haar nabije omgeving behouden blijven voor toekomstig onderzoek. 5. Conclusies en samenvatting Van 28 juni tot en met 12 juli 2004 is door het bureau Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Leiden een archeologisch onderzoek verricht op het Hettinga-terrein in de Roomburgerpolder. Een sleuf van 1.20 m breed en 55 m lang is tot maximaal 1.30 4- NAP uitgegraven. Direct onder de bouvwoor waren reeds overblijfselen waar te nemen uit de Romeinse tijd: delen van de vicus behorende bij het castellum Matilo, het kanaal van Corbulo en de oever van dit kanaal. Slechts een aantal sporen is aangetroffen. Nederzettingsstructuren konden vanwege de geringe breedte van de sleuf niet worden waargenomen. Aan de hand van onder meer het vondstmateriaal kon een datering van de vindplaats worden gegeven. De vicus is bewoond van het einde van de eerste tot het einde van de derde eeuw n.Chr. De nadruk van de bewoning heeft echter op de tweede eeuw gelegen. Het kanaal van Corbulo heeft een langere doorloop gekend; tot het einde van de derde eeuw is hierin continu materiaal terechtgekomen. 19

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 2004 | | pagina 21