Noten (1) In het Catharijneconvent te Utrecht bevinden zich 11 beeldjes of fragmenten van beeldjes waarvan als vindplaats Leiden wordt vermeld. Exacte vondstgegevens zijn onbekend. Volledigheidshalve werden zij in de catalogus opgenomen. (2) Van Vlijmen, 1982, 11. (3) HEILIGE UND GAUKLER, Kölner Museums-Bulletin Sonderhelft 1/1988. (4) Caron, 1982, 17. (5) In Leiden werden in het begin van de 15de eeuw o.a. het Sint Michielsklooster en het Sint Agnieten- klooster gesticht. (Zie hiervoor Van Heeringen, 1984, 84). (6) Zie M.L. Caron, "Allemaal kapotte beeldjes", in: CATHARIJNEBRIEF 18, Utrecht 1987, 11. (7) Een vergelijkbaar beeldje werd gevonden in de Grote Markstraat in Den Haag en is thans in het bezit van het Centraal Museum in Utrecht (cat. nr. 11417). (8) In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bevindt zich een fragment van een voetstuk met een deel van de Bijbelse tekst: S AMICTA.... zie verder Kleiterp, 1990,77. (9) Een volledig exemplaar is in het bezit van het Centraal Museum te Utrecht (cat. nr. 3506). (10) De twee kopjes van pijpaarde, die in 1987 op het Ir. Driessenplein werden gevonden, worden door Bitter, 1988, 115 als "Christuskopjes" geïdentificeerd. De haardracht en het gezichtstype van beide beeld jes wijzen volgens mij meer naar een vrouwelijke heilige. Bakels A. en R. van Lit, 1988, "Pijpaarden beeldjes en reliëfs uit Wassenaar", in: WESTERHEEM XXXVII, 1988, 141. Bitter P., 1988 "Archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het Ir. Driessenplein en de ontwikkeling van de oever van de Oude Rijn op het Waardeiland te Leiden", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1987, Leiden. Caron M.L., 1982, "Pijpaarden beeldjes individuele devotie en massacultuur", in: VROOMHEID PER DOZIJN, Tentoonstellingscatalogus Catharijneconvent Utrecht. Graas, T.G.M., 1983 "Pijpaarden beeldjes", in: VAN BOSCH TOT STAD, Den Bosch. Heeringen, R.M. van, 1985, "Archeologisch onderzoek van de laat-middeleeuwse kloosters van St. Agnes en St. Michiel in de stadswijk de Camp in Leiden", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, ARCHEOLO GISCH JAARVERSLAG 1984, Leiden. Kleiterp M.E., 1990, "Een collectie pijpaarden mallen en beeldjes in het Rijksmuseum van Oudheden", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1988/89, Leiden. Oost T., 1983 "De beeldjes en plaketjes in pijpaarden en ander baksels" in: VAN NEDERZETTING TOT METROPOOL, Antwerpen. Timmers, J„ 1985 CHRISTELIJKE SYMBOLIEK EN INCONOGRAFIE, Weesp. Tentoonstellingscatalogus, VROME VONDSTEN, Centraal Museum Utrecht 1985. Vlijmen, P.L.M. van, 1982, "Pijpaarden plastiek, vervaardiging en verspreiding" in: VROOMHEID PER DO ZIJN, Tentoonstellingscatalogus Catharijneconvent Utrecht. Literatuur Afbeeldingen afb. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 foto W. Benning foto H. Suurmond-van Leeuwen foto Rijksmuseum van Oudheden Leiden foto Rijksmuseum Catharijneconvent Utrecht afb. 6, 11 afb. op pag. 62 afb. op pag. 65 Drs. E.V. Henry-Buitenhuis Directie Civiele Werken Willem Barentszstraat 12 2315 TX Leiden 76

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 78