SV Geestelijken V Engelen VI Mallen VII Overige 31. Fragment van heilige: zijwaarts knielende figuur; draperie Grijze klei, sporen van beschildering, H: 9 cm Vindplaats: Groenesteeg 1986 32. Fragment van heilige: kopje met haar Grijze klei, sporen van witte engobe, H: 3 cm Vindplaats: Ir. Driessenplein 1987 33. Idem Idem, H: 3,5 cm Vindplaats: idem 34. Monnik: zittende figuur op zetel, opengeslagen boek op schoot; rechtervoet onder kleed zichtbaar Witte klei, H: 12 cm Vindplaats: Zonneveldstraat 1986 (afb. 12) N.B.: op achterzijde merkteken ingekrast 35. Priester: staande figuur met boek in linkerhand, in rijk versierd kleed Witte klei, H: 12,5 cm Vindplaats: Middelstegracht 1984 (afb. 13) 36. Fragment van apostel of monnik H: 13,7 cm Vindplaats: Leiden (coll. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht) 37. Fragment van engel: draperie, waarbij beide handen gevouwen op de borst Witte klei, H: 4 cm Vindplaats: Douzastraat 1985 38. Mal van heilige: staande figuur met staf in linkerhand Witte klei, H: 5,5 cm Voorzijde Vindplaats: Groenesteeg 1986 (afb. 15) 39. Mal van engel: knielende figuur met tekstrol in beide handen; vleugels in stralenkrans rondom het hoofd H: 12,5 cm Voor- en achterzijde Vindplaats: Leiden (part.coll.) (afb. op pag. 62) 40. Mal van heilige Franciscus: staande figuur, beide handen zijn opgeheven en tonen de stigmata; monnikspij met koord om middel H: 27 cm Voorzijde Vindplaats: Leiden (coil. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht) 41. Fragment van mal: rand met decoratiepatroon Br: 4,5 cm Vindplaats: Haarlemmerstraat 1985 42. Fragment van mal: arm Rode klei, Br: 10 cm Vindplaats: Vestestraat 1980 (coll. Van Beuningen, Cothen) 43. Rond reliëf, voorstellende de Kindermoord te Bethlehem: soldaten, moeders en kinde ren tegen een achtergrond van landschappelijke en stedelijke elementen, o.a. deel van een stadsmuur Witte klei, Diam: ca. 12 cm Vindplaats: Leiden (coil. Rijksmus. Catharijneconvent Utrecht) (afb. op pag. 65) 44. - 4 fragmenten van geplooide kleding 6 fragmenten van voetstukken, waarvan een bedekt is met lichtgroen glazuur 1 fragment van een reliëfomlijsting 75

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 77