Afbeeldingen Literatuur Bitter, P., 1988, "Archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het Ir. Driessenplein en de ontwikkeling van de oever van de Oude Rijn op het Waardeiland te Leiden", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG, Leiden, 85-130. Hoek, C., 1981, "Begraven hofsteden in het Maasmondgebied", in: T.J. Hoekstra, H.L. Janssen en I.W.L. Moerman (red.), LIBER CASTELLORUM, feestbundel voor prof. J.G.N. Renaud, Zutphen, 122-143. Hurst, J.G., D.S. Neal en H.J.E. van Beuningen, 1986, "Pottery produced and traded in north-west Euro pe 1350-1650", in: ROTTERDAM PAPERS 6, Rotterdam. Huussen, A.H., 1969, "Kaart van Leiden en omgeving door Pieter Sluyter (1550)", in: LEIDS JAARBOEKJE 1969, 91 e.v. de Baar, P.J.M. en I. Nuijten, 1990, "Het kasteel Coebel alias Waddinxvliet bij Leiden", in: BODEMON DERZOEK IN LEIDEN, ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1988/1989, Leiden. Oerle, H.A. van, 1975, LEIDEN BINNEN EN BUITEN DE STADSVESTEN, Leiden. Schuyf, J., 1981, Beyond the castle. Moated sites in the Netherlands", in: T.J. Hoekstra, H.L. Janssen en I.W.L. Moerman 1981, (red.), LIBER CASTELLORUM, feestbundel voor prof. J.G.N. Renaud, Zutphen, 144- 153. Suurmond-van Leeuwen, H., 1979, "Verslag over het jaar 1978", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1978, Leiden, 7-25. Unger, I., 1988, KOELNER OFENKACHELN, Keulen. Afb. 2 t/m 6 Afb. 8 Afb. 9 Afb. 10 tekening P. Bitter foto P. Bitter Afb. 11 t/m 13 foto H. Suurmond foto J.L. Nederlof foto L. Barendregt Drs. P. Bitter Directie Civiele Werken Langegracht 72 2312 NH Leiden 52

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 54