Afb. 12 Stadsmuur in westzijde Witte Poortkazerne, oude situatie Afb. 12a Stadsmuur in westzijde Witte Poortkazerne, na restauratie Tijdens werkzaamheden in het achterste gedeelte van het gebouw stuitte men op een zware funde ring, die boogvormig onder een deel van het gebouw liep en waarschijnlijk onder het buitenter rein verder heeft gelopen. Er is niet expliciet bui ten het gebouw naar het vervolg van deze funde ring gezocht. Op afbeelding 13 is deze 85 cm dikke muur die over een lengte van 14 m werd aangetroffen, aangegeven. Er heeft in de naaste omgeving een molen gestaan (de molen van de ouders van Rembrandt). Indien echter de gevon den ronding als uitgangspunt van een cirkel wordt genomen, zou er een diameter uitkomen die de grootte van een molenfundering ver overtreft. Waarvan deze fundering dan wel geweest is, blijft duister. 0 12 3 Afb. 13 Rondlopende fundering onder Witte Poortkazerne WITTE POORT KAZERNE NOORDEINDE o LU UJ I CO UJ Q O 26

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 28