'c.rï:r-Z& czSfeG&é, XIEZZ!^ÏLÜMZ DATERING- U°°" U5°" U00/ U00/ 1500/ 1500/ 15?5" 1550/ 1500 1550 1600 1650 1650 1700 1650 1700 Overig vondstmateriaal: a. 1 haarvlecht, 3 hondeschedels, 1 katteschedel, schoen- en textielfragmenten. b. 1 hondeschedel, 1 katteschedel, 1 fragment kleurloos vensterglas, schoen fragmenten. c. 1 pijpesteel. TABEL 4 Opgraving Middelstegracht/Driessenstraat: overzicht vondsten uit beerputten en riool Detail afb. 8 '.f :/n rnn In de noordoosthoek van het terrein werd een 80 cm breed en zeker 1 m diep gemetseld riool met rioolbak vrijgelegd die opgevuld was met zand en afval (3B), uit de late 16de of eerste helft 17de eeuw. Twee andere riolen (3/4H en I) zijn van later datum, evenals rioolput 3/4F. Eveneens slecht dateerbaar zijn twee houten tonputten (2/3C en D), een gemetselde waterput (3/4G), drie waterkelders (3/4A en B, beide reeds vóór het onderzoek gesloopt en 3/4D), een keldervloer (3/4E) en wat muurresten. Van twee 19de eeuwse waterputten (4A en B), die met zand en afval waren volgestort, leverde de eerste onder meer een geelkoperen deksel op van een tabaks- of snuifdoos met ingegraveerd stads- aanzicht en de inscriptie "tervere" (afb. 8). Zoals gezegd leverden de beerputten een matige hoe veelheid vondsten op (tabel 3), die echter toch een beperkte vergelijking mogelijk maken met het Ir. Driessenplein. 21

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 23