Kraaierstraat en gedeeltelijk onder het hoekpand aan de noordwestzijde van de Hogewoerd werd wederom een torenfundering aangetroffen. In de lengterichting van de Kraaierstraat werden delen van de 13de eeuwse stadsmuur gevonden, lopend vanaf de poort naar het watergat over de Nieuwe Rijn waar ook een deel van de vleugel muur van de achter dat watergat gelegen hebben de brug kon worden ingemeten. Op pag.147 heeft L. Barendregt alle gegevens minutieus op een rijtje gezet en getracht, mede aan de hand van archiefgegevens, tot een interpretatie van het gevondene te komen. Bij grondwerkzaamheden in de kelder van het hoekpand, waarvan de huisaansluiting van de riolering dwars door het torenfundament blijkt te zijn aangelegd, kwamen naast een paar scherven, enige stukjes hout te voorschijn. Na restauratie (volgens de vriesdroogmethode) door Archeoplan B.V. te Delft bleek het een houten messchede met ijzeren puntsversteviging (versiering) te zijn. De messchede is voorzien van een inscriptie in gotische letter A MARI(A) (AVE MARIA) (afb. 4). Datering gerelateerd aan vondsten elders: vermoe- Afb. 4 Messchede uit kelder Hogewoerd 96 delijk begin 16de eeuw. 6. J. MICHELHOF (1989) Bij de renovatie van het J. Michelhof aan de PIETERSKERKSTRAAT Pieterskerkstraat moest op het binnenplein een lekke olietank worden uitgegraven. Dankzij de medewerking van de uitvoerder van de firma Burgy werd het 1,7 m diepe gat zodanig gegra ven dat enkele sporen konden worden geregis treerd. Er werden ophogingslagen waargenomen met vondstmateriaal uit begin 14de eeuw (klei en afval waaronder scherven rood en grijs aardewerk, Rijnlands proto-steengoed en Siegburg bijna-steen- goed waaronder een gevlamd drinkschaaltje), alsmede een vondstioze beerkuii aan de zuidkant 15

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 17