Noten (1) Henkes, 1989, 329. (2) Theuerkauff-Liederwald, 1968 (10), 114 en 1969 (11), 43. (3) Dorsman, 1983, 330. (4) HUISRAAD VAN EEN MOLENAARSWEDUWE, tentoonstellingscatalogus Museum Boymans van Beuningen, Rotter dam 1986. (5) Idem 38. (6) Domisse en Heyning, 1974, 76. (7) Lunsingh Scheurleer e.a., 1986, 109 e.v.. (8) Prinsen, 1908, 121. (9) Suurmond-van Leeuwen, 1988, 46. (10) "Banket van het Schuttersgilde", 1533, door Cornells Anthonisz. (Amsterdams Historisch Museum Inv.: A 7279). (11) Baart, 1986, 93. (12) "Ontbijt met krab", 1648, door Willem Claesz-Heda (zie voor een afbeelding van dit schilderij: MEESTERWER KEN UIT DE HERMITAGE LENINGRAD, tentoonstellingscatalogus Museum Boymans van Beuningen Rotterdam 1985, cat.nr.11). (13) Lunsingh Scheurleer e.a., 1986, 428. Baart, J.M., 1986, "Materiële cultuur in de late 16de eeuw: het milieu van een molenaarsweduwe", in: HUISRAAD VAN EEN MOLENAARSWEDUWE, tentoonstellingscatalogus Museum Boymans van Beuningen Rotterdam. Buitenhuis, E.V., 1986, "Een glasvondst in de Clarensteeg te Leiden", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, AR CHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1985, Leiden. Buitenhuis, E.V., 1987, "15de en 16de eeuws gebruiksglas uit Leidse bodem", in: BODEMONDERZOEK IN LEI DEN, ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1986, Leiden. Domisse, J. en K. Heyning, 1974, "Symon Willemsz-Wassenaer uit de Lange Coppenicxsteeg; de inventaris van een laat 16de eeuws Leids burger", in: LEIDS JAARBOEKJE 1974. Dorsman, W., 1983, "Het glas uit de gracht van Cronesteyn" in: WESTERHEEM 1983 (XXXII). Henkes, H.E., 1989, "Kometenbekers" in: ANTIEK 1989. Lunsingh Scheurleer, Th.H., e.a., 1986 en 1987 HET RAPENBURG, GESCHIEDENIS VAN EEN LEIDSE GRACHT deel I en II. Prinsen, J., 1908, "De inventaris van een Leidsche herberg in de 16de eeuw", in: LEIDSCH JAARBOEKJE 1908. Suurmond-van Leeuwen, H., 1988, "'t Stadhuys van Antwerpen en de Uytrechtsche Schuyt te Leiden", in: BO DEMONDERZOEK IN LEIDEN, ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1987, Leiden. Theuerkauff-Liederwald, A.E., 1968 en 1969, "Der Romer", Studiën zu einer Glasform" in: JOURNAL OF GLASS STUDIES 1968 (10) en 1969 (11). Literatuur Afbeeldingen afb. 1 t/m 8, 11 en 12 afb. 1, 2, 3, 5, 6, en 7 afb. 9 afb. 10 foto W. Benning tekening J.L. Nederiof foto Amsterdams Historisch Museum foto Museum Boymans van Beuningen Rotterdam Drs. E.V. Henry-Buitenhuis Directie Civiele Werken Willem Barentszstraat 12 2315 TX Leiden 145

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 147