Roemers De roemer is een type drinkglas dat gedurende lange tijd bestaan heeft. Vanaf het begin van de 17de eeuw komt deze glasvorm voor en zelfs tegenwoordig worden er nog roemers gemaakt (2). Het model bestaat uit drie geledingen: een kelk en een schacht die één geheel vormen en een voet, opgebouwd uit één gewonden schacht van glasdraad, die er aan is gezet. Een type dat relatief weinig voorkomt is een roemer waarvan de voet vrij hoog doorloopt in de schacht (cat.nr. 17; afb. 7). Een vlakke voet van glasdraden draagt een hoge cylinder waarop een korte schacht en kelk rusten. In de meeste gevallen is het glas zeegroen van kleur. Date ring: eind 17de eeuw. Ook in kinderspeelgoed werden kleine glazen voorwerpen gemaakt. Hoofdzakelijk waren dit zo genaamde 'kinderroemers': voet, stam en kelk in miniatuurmodel, gemaakt in groen glas (cat.nr. 17 t/m 20). Details, zoals de noppen en de glasdraadversiering zijn vaak vanwege het kleine for maat niet nauwkeurig afgewerkt. Een datering voor dit kleingoed is moeilijk vast te stellen. Mo gelijk zullen deze roemertjes tot in de 18de eeuw als kinderspeelgoed bestaan hebben. Afb. 7 Roemer, XVII

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 140