Afbeeldingen Heeringen, R.M. van, 1985, "Archeologisch onderzoek van de laatmiddeleeuwse kloosters van St. Agnes en St. Michiel in de stadswijk De Camp te Leiden", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN. JAARVERSLAG 1984, 131- 142. Hoek, C. 1975, "Bodemvondsten uit Schiedam", in: HOLLAND 7, 513-560. Hurst, J.G., et al. 1986, "Pottery produced and traded in North-West Europe 1350-1650", in: ROTTERDAM PA PERS VI. Janssen, H.L., 1983a, "Het middeleeuwse aardewerk circa 1200-1500", in: H.L. Janssen (red.), VAN BOS TOT STAD, 's Hertogenbosch, 188-222. Janssen, H.L., 1983b, "Later medieval pottery production in the Netherlands", in: P. Davey en R. Hodges (red.), CERAMICS AND TRADE, Sheffield, 121-185. Klinge, E., 1972, SIEGBURGER STEINZEUG, Düsseldorf. Klinge, E„ 1979, DEUTSCHES STEINZEUG DER RENAISSANCE- UND BAROCKZEIT, Düsseldorf. Magendans, J.R., en J.A. Waasdorp., PUTTEN UIT HET VERLEDEN. OPGRAVINGEN IN LOOSDUINEN, KAZER NESTRAAT EN MAURITSHUIS, 's Gravenhage (VOM-reeks nr. 1). Mayer, O., 1967, "Fünfzehn Jahren Grabungen im Raerener Land", in: H. Hellebrandt (red.), RAERENER STEIN ZEUG, Aachen, 163-209. Molen, J.R. ter, et al. 1986, HUISRAAD VAN EEN MOLENAARSWEDUWE. GEBRUIKSVOORWERPEN UIT EEN 16DE EEUWSE BOEDELINVENTARIS, Rotterdam/Amsterdam. Oerle, H.A. van, 1975, LEIDEN BINNEN EN BUITEN DE VESTEN, Leiden. Oost, T„ et al., 1983, VAN NEDERZETTING TOT METROPOOL. ARCHEOLOGISCH-HISTORISCH ONDERZOEK IN DE ANTWERPSE BINNENSTAD, Antwerpen. Reineking-von Bock, G., 1971, STEINZEUG, Köln. Renaud, J.G.N., 1976, MIDDELEEUWSE CERAMIEK, 's Gravenhage (AWN Monografie 3). Schelhaas, T.N., 1990, "Het Huis Steneveld bij Leiden", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, ARCHEOLOGISCH JAARVERSLAG 1988/1989, 89 - 104 Snieder, F.M.E., 1985, "Aardewerk uit een 15de eeuwse beerput van het Johannieterklooster op het Vredenburg te Utrecht", met medewerking van J.E. Dilz, in: T.J. Hoekstra en H.L. Janssen (red.), CORPUS MIDDELEEUWS AARDEWERK 3, Amersfoort/Laarne. Stoepker, H„ 1986, GRAVEN NAAR HET KASTEEL VAN TILBURG Waalre. Suurmond-van Leeuwen, H., 1983, "Een Leidse beerput", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1982, 93-103. Suurmond-van Leeuwen, H., 1984, "Twee beerputten onder het Provinciaal Depot van Bodemvondsten in Lei den", in: BODEMONDERZOEK IN LEIDEN, JAARVERSLAG 1983, 7-34. Thijssen, J.R.A.M., 1981, VAN HUISVUIL TOT MUSEUMSTUK, Nijmegen. THUIS IN DE LATE MIDDELEEUWEN 1980, catalogus tentoonstelling Provinciaal Overijssels Museum Zwolle, 5 oktober - 31 december 1980. Vilsteren, V. van, 1977, "Een duit in het zakje", in: WESTERHEEM 26, 209-215. Wageningen, R. van, 1983, "De materiële neerslag uit een beerput van een Haarlemse linnenwever en/of lijn waadmaker", in: HAARLEMS BODEMONDERZOEK 17, 38-52. Tekeningen P. Bitter Foto's W. Benning Drs. P. Bitter Directie Civiele Werken Langegracht 72 2312 NH Leiden 129

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 131