Noten (1) Zie Barendregt en Suurmond 1990 en Schelhaas 1990. (2) Tussen de vondsten was ook een zestal 19de eeuwse potscherven beland. Ze blijven in dit artikel verder buiten beschouwing, ook in de tabellen. (3) De 11 vondsten uit het riool worden in noot 20 geïnventariseerd. Ze sluiten qua variatie en datering aan bij de grachtvondsten, in de beschrijving en in de tabellen zijn alle vondsten samengevoegd. (4) Zie Mayer 1967 afb. 15, Oost et ai. 1983 nr. 311, Clevis en Thijssen 1989 nr. 124. (5) Zie Hurst et al. 1986 biz. 208-221. (6) Clevis en Thijssen 1989 biz. 11 en afb. 9, Clarke 1975-1976, Hurst et al. 1986 biz. 184-190. (7) Hurst et al. 1986 biz. 224. De noppenappliques werden tot eind 17de eeuw toegepast (Klinge 1979 biz. 64-80). (8) Reineking-von Bock 1971 nrs. 146-148 en 173, Klinge 1972 nrs. 45-149 en 540-545, Hurst et al. 1986 nrs. 261, 264 en 265, Hahnel 1987 nrs. 208-212 en 302-328. (9) Janssen 1983a biz. 192 en 216-217, Clevis en Kottman 1989 biz 29 en 130: w-gra-18b, Clevis en Thijssen 1989 nrs. 202 en 228. Gaimster 1988 biz 60-64 meldt export van Duisburger wit aardewerk naar Limburg, Noord- Brabant en Vlaanderen. De vormen lijken op de Keulse maar het baksel is 'helibraunrosa bis leuchtend orange' en het glazuur 'zwischen rotorange und leuchtendgelb'. Wit aardewerk dat in dezelfde periode is geproduceerd te Langerwehe heeft een veel fijner baksel (Janssen 1983a biz 192, Hurst et al. 1986 biz 227-229). (10) Zie Magendans en Waasdorp 1986 biz 21 afb. 33, Hurst et al. 1986 nr. 185. (11) Bruijn 1979 afb. 22:2, Hurst et al. 1986 nr. 197. (12) Groeneweg 1985b afb. 5c en 11 (Bergen op Zoom, begin 16de eeuw). (13) Zie Hoek 1975 nr. 108, Suurmond-van Leeuwen 1983 nr. 11. Bitter 1986 tabel 2 meldt 3 randfragmenten in 15de-16de eeuwse context (beerput 4.I). (14) Zie Van Heeringen 1985 afb. 14:1-2-9/2, 3 en 9. Kamerpotten uit pottenbakkerijen te Utrecht en Bergen op Zoom wijken in details af van die uit Leiden (Bruijn 1979 afb. 45:8 en 9, afb. 78:4, Snieder 1985, Groeneweg 1985b afb. 11b, Groeneweg 1989 afb. 4:A-D). (15) Een enigszins vergelijkbare pot, zij het met horizontale oren, is gevonden te Schiedam. Deze heeft een gekne pen standring en dateert uit het begin van de 15de eeuw (Hoek 1975 nr. 57). STENEVELT 1989 c.1450/1475 - 1574 MATERIAAL: FUNCTIE: VORM: Koken grape/kookpot bakpan braadslede deksel 11 G cd 3 <D cd T3 tSJ rH Al CD cd P 0 O 11 0) 11 bO bO LG Ai G -P G Al (D 2 Ai CD G CD O G 3 (D -P to CD (D P W T3 (D T3 CD G T) bO CD •P cd G G O G cd cd 3 bO 3 "V cd bfl G (D cd O -P (D 0) -P O •H •H -P •H CO CO 102 - 28 - 6 2 Opslag/ kruik/fles drinkservies voorraadpot beker/kan 1 1 Bereiding/ bord/schaal tafelservies eetkom kom vergiet 22 2 - - 1 U - - - - - U - - - - - 12 - 3 - - - - - 1 1 1 2 2 - - 2L3 - - 12 1 UKU 2 1 25 k 1 Overige kamerpot vuurtest vuurklok olielamp spaarpot bloempot spreeuwpot Rest vorm onbepaald TOTAAL: Tabel 2: Overzicht van vondsten uit Stenevelt 127

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1990 | | pagina 129