HET EINDE VAN EEN PERIODE Na het gereedkomen van zijn tweedelig werk "Leiden, binnen en buiten de stadsvesten", vond dr. ir. H.A. van Oerle studiemoge lijkheden op het terrein van de vestingbouw in Nederland. Al lengs zijn deze zijn tijd zozeer in beslag gaan nemen, dat zij niet langer met het werk als voorzitter van de Archeologische Begeleidingscommissie en als lid van de redactie van het jaar verslag te verenigen zijn. In het midden van 1981 gaf hij daarom te kennen dat hij zijn activiteiten voor de commissie wenste te beëindigen. Daarmee is een einde gekomen aan de periode Van Oerle van de Archeologische Begeleidingscommissie. Met bijzonder veel genoe gen denken wij terug aan de vele waardevolle adviezen die Van Oerle ons, vanuit zijn grote kennis van de stedelijke, ruimte lijke ontwikkeling door de eeuwen heen, gaf en aan de prettige manier waarop hij de vergaderingen leidde. In de wetenschap dat de commissie ten alle tijde een beroep op hem zal kunnen doen wensen wij Van Oerle dat zijn nieuwe werk zaamheden hem nog vele jaren voldoening zullen geven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1982 | | pagina 9