afb. 13 Pelgrimsinsigne, glazen ringetje, houten duig Een bijzondere vondst is een tinnen speldje (uit pakket B) mo gelijk een pelgrimsinsigne (afb. 13). Uit been vervaardigd zijn vier kaardekammen, drie tanden van dergelijke kammen, twee glissen, een fragment van een kam en een doorboord botje (afb. 10). Eén stuk bot toont bewerkings sporen die aannemelijk maken dat het om een afvalprodukt van het vervaardigen van kaardekammen gaat. Het enige object van glas is een klein blauw ringetje (afb. 13). Een aantal houten duigen van kleine bakjes kon worden geborgen (afb. 13). Een viertal aardewerk groepen domineert het schervenmateriaal (meer dan 90% van de totale hoeveelheid). Het betreft lokaal vervaardigd kogelpotaardewerk en geïmporteerd aardewerk van het pingsdorf-, andenne- en paffrath-typeBijna 80% van deze vier groepen behoort tot de ingevoerde keramiek (afb. 6-11). Dit aardewerk is afkomstig uit het Duitse Rijnland (het pings- dorf-type en waarschijnlijk ook het paffrath-type) en uit het Belgische Maasgebied (het andenne-type)Ongeveer de helft van deze import is uit het Rijngebied afkomstig de andere helft uit het Maasgebied. Deze verhoudingen kunnen beïnvloed zijn doordat in veel gevallen de toewijzing aan de - lokale - kogelpot- of de - geïmporteerde - paffrath-groep nogal arbitrair is. Het aardewerk van het pingsdorf-type leverde geen scherven op die kenmerken hebben, waardoor ze als ouder of jonger dan de door Bruin bij Zuid-Limburgse ovens onderscheiden periode I gekwalificeerd kunnen worden. Deze periode loopt van ca. 1125 tot 1190 (Bruin, 1962/63, 356; 1965/66, 183). Vergelijking met zijn materiaal levert vaak geen exacte parallellen op. Op grond hiervan kan worden aangenomen dat het grotendeels uit het Rijn land en niet uit Zuid-Limburg afkomstig is. In het Rijnland is dit aardewerk totaal onvoldoende onderzocht. Vergelijking van het Leidse materiaal met Duits aardewerk is dan ook volledig onmogelijk. De gevonden scherven behoren tot tuitpotten die als voorraadpot of schenkgerei voor vloeistoffen dienden en kleine potten die als kookpot of tafelgerei dienst deden. 32

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1982 | | pagina 34