In verband met het vijfjarig bestaan van ae commissie in het najaar van 1982 werd een tentoonstellingscommissie in gesteld Van 11-20 november 1982 zal in de Waag een tentoonstelling worden gehouden waarin een beeld zal worden gegeven van de resultaten van het bodemonderzoek in Leiden gedurende de afgelopen jaren. In deze commissie hebben zitting: L. Barendregt, D.E.H. de Boer, mw. H. Land, W. Hessing, mw. A. Meyknecht-van den Berg, mw. I.W.L. Moerman, mw. H. Suurmond-van Leeuwen en H.H. Vos. Hieronder volgen in alfabetische volgorde de projecten waaraan door de commissie aandacht is besteed. Van belangrijke onderzoeken zijn verslagen in de vorm van bijdragen apart opgenomen. 1 Breestraat Het belangrijkste onderzoek aat dit jaar plaatsvond was het onderzoek in de Breestraat. Ten gevolge van de aanleg van een riool in de Breestraat tussen het Kort Rapenburg en ae Koornbrugsteeg zou het bodemarchief van één van de oudste delen van Leiaen woraen ver stoord. Het gelukte door een goede organi satie en de medewerking van velen om vooruitlopend op de rioleringswerk zaamheden een put van 4x22 m te gra ven in het hoogste gedeelte van de Breestraat en wel voor het Stadhuis. Het is verheugend te constateren dat het mogelijk was om in een van de belangrijkste verkeers- en winkel straten van de binnenstad een ruim 14 dagen durend onderzoek te kunnen doen. Temeer omdat daaruit blijkt, dat de archeologie in Leiden thans wordt gezien als een normaal bij grondwerkzaamheden behorende activi teit Zie voor een uitgebreide rapportage van ait onaerzoek, dat onder leiding stond van ae provinciaal archeoloog ars. D.P. Hallewas, pag. 23 Geologisch weraen de rioleringswerk zaamheden in de Breestraat begeleid door ae commissieleden ing. A.P. Pruissers en ir. H.H. Vos, zie voor hun verslag pag. 69 11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Bodemonderzoeken in Leiden | 1982 | | pagina 13